از شروع ماه اگست 2021
کشته شده : 835
شهروندان خارج شده از کشور : 38,563

وضیعت آنلاین افغانستان

تحت کنترول خیزش مردمی

تایید نشده

کنترول توسط طالبان

کنترول توسط دولت

ولایات افغانستان

ولایت نفوس تحت تصرف
1 کابل 5,204,700 طالبان
2 هرات 2,140,700 طالبان
3 ننگرهار 1,701,700 طالبان
4 مزار 1,509,200 طالبان
5 هلمند 1,446,200 طالبان
6 کندهار 1,399,600 طالبان
7 غزنی 1,362,500 طالبان
8 کندز 1,136,700 طالبان
9 فاریاب 1,109,200 طالبان
10 تخار 1,093,100 طالبان
11 بدخشان 1,054,100 طالبان
12 بغلان 1,014,600 طالبان
13 پکتیکا 775,500 طالبان
14 غور 764,500 طالبان
15 پروان 737,700 طالبان
16 میدان وردک 660,300 طالبان
17 خوست 636,500 طالبان
18 سرپل 621,000 طالبان
19 پکتیا 612,000 طالبان
20 جوزجان 602,100 طالبان
21 فراه 563,000 طالبان
22 بادغیس 549,600 طالبان
23 دایکندی 516,500 طالبان
24 کنر 499,400 طالبان
25 بامیان 495,600 طالبان
26 لغمان 493,500 طالبان
27 کاپیسا 488,300 طالبان
28 ارزگان 436,100 طالبان
29 لوگر 434,400 طالبان
30 سمنگان 430,500 طالبان
31 زابل 384,300 طالبان
32 نیمروز 183,600 طالبان
33 پنجشیر 169,900 دولت
34 نورستان 163,800 طالبان